Zakázková výroba pod kontrolou aneb všichni vědí, že šéf všechno vidí

MES jako impuls pro zkvalitňování a zrychlování výroby kolejových vozidel
30.5.2012
AIMagazine 19
1.6.2012

Pokud navštívíte výrobní firmu, velice rychle poznáte, že se zabývá zakázkovou výrobou. Výroba mnohokrát představuje bludiště s hromadou rozpracovaného materiálu, kde pracovníci většinou často hledají odpovědi na podobné otázky: “Kde je materiál a kolik toho právě teď máme?” “Co je to za materiál a kam je určen?” “Kolik je ještě potřeba navézt materiálu na tuto operaci?” “Jaký je stav zakázky a kdy už bude dokončena?” “Co se na tomto pracovišti/stroji právě nyní vyrábí?” “Proč se na tomto stroji nic nevyrábí?” “Co vyrábí tento pracovník?” Dobře fungující systém MES (Manufacturing Execution System) je schopen v těchto směrech pomoci a poskytnout přesné odpovědi okamžitě.

Věrohodný výkaz práce

Chcete vědět, co se právě teď děje ve výrobě? Sledujte pracovníky pomocí pracovních výkazů, zapomeňte ale na papírovou podobu. Aby byl výkaz plně vypovídající, musí být v každém okamžiku aktuální. Je to jediný způsob, jak zajistit spolehlivé informace. Cesta je umístit dotykové terminály MES systému přímo do výrobní haly, a tím umožnit pracovníkovi snadno evidovat, na čem právě pracuje, nebo proč nepracuje. Vykazování však musí být velice snadné a lze jej srovnat například s elektronickou docházkou. Zahájení, přerušení, ukončení konkrétní operace jsou základní úkony evidence. Budete mít přehled na čem, kdo právě pracuje. MES systém dopočítá, kdy by měla tato práce skončit, takže víte, kdy může začít návazná operace a kdy může začít pracovník jinou práci. Navíc vědomí, že šéfovi na stole “svítí kontrolka”, že pracuji a může si mne snadno zkontrolovat, působí jako motivace pro pracovníky. Vyhodnocené výkazy pak lze snadno využít i k odměňování pracovníků.

Stroje také umí mluvit

Trápí vás využití a kapacita strojů? Sledujte stroje stejně jako pracovníky a připojte je k MES systému. Výhoda stroje je, že sledování ho nijak nezatěžuje. Jeho výkaz je strojově přesný. Ze stroje získáte data o jeho základních stavech jako jsou: vypnut, stojí, běží naprázdno, vyrábí, takt výroby. Moderní stroje jsou schopny i zpřístupnit informace, jako jsou otáčky, rychlost, tlak a další cenné parametry. Po obsluze se velice často chce pouze zadání zakázky. Vyhodnocené výkazy strojů pak odhalí jejich rezervy, nebo naopak úzká místa výroby. Lze je využít jako podklady k údržbám, opravám či výměnám strojního parku. MES z výkazů počítá OEE,  efektivitu, využití a tak snadno identifikujete, jak dobře je výroba naplánována a připravena.

Aktuální stav rozpracovanosti

Provádíte evidenci vyrobených kusů? Ano, každá výrobní firma hlášení výroby určitým způsobem provádí. Vyrobené kusy jsou pracovníky běžně zapisovány do papírového výkazu a zpracovány např. na konci směny, na konci výrobního dne nebo až druhý den. Aktuální stav zakázky většinou není možné zjistit během výroby, navíc evidence bývá často na úrovni zakázek, nikoliv operací, bez dalších detailních informací. MES je postaven na online řešení a detailní evidenci stavu na úrovni operací. Hlášení výroby navazuje na předchozí kroky MES systému (proto je velmi jednoduché a přesto v kombinaci s informacemi z předchozích kroků přináší velmi zajímavé výstupy). Pracovník, který má již zahájenou práci na operaci, zadá pouze počet vyrobených kusů i případné zmetky, které lze rozdělit dle důvodových kódů. Dobrý MES systém je plně konfigurovatelný. Evidenci hotových výrobků lze přizpůsobit struktuře výroby a umožnit tak volbu více typů hlášení výroby – hlášení na každé operaci zvlášť, krátké operace sdružit do skupin a vykazovat na skupinu operací či hlášení více pracovníkům na jedné operaci s následným poměrovým rozpočtem. Výstupem hlášení výroby je také vytištěná etiketa pro označení vyrobených kusů.

Výroba bez prostojů při navážení a odvážení materiálů

Velice zajímavou funkčností MES systému pro zakázkovou výrobu je řízení navážení materiálu k operaci. Celé to umocňuje fakt, že jednou z největších “bolestí” výrobních firem jsou prostoje ve výrobě způsobené hledáním rozpracovaného materiálu na dílně. Systém poskytuje detailní přehled o tom, kde se jaký materiál ve výrobě nachází (na pracovištích, meziskladech), popř. kdo s ním a jak manipuloval. Manipulanti jsou systémem řízeni a systém je přesně “navádí”, odkud a kam mají materiál navézt, hlídá, aby pracoviště (operace) nebyla přezásobena množstvím materiálu pro celou zakázku, ale pouze materiálem skutečně potřebným k výrobě v daném okamžiku.

Výroba pod drobnohledem šéfa

V dnešní době, kdy je obrovský tlak na snižování nákladů, jsou informace o rezervách cenným artiklem. Víte, kde máte největší rezervy? Víte, jak jsou rezervy veliké? Víte, na jakých zakázkách jsou největší? Víte, jestli máte správně nastavené normohodiny a výrobní časy? Chcete znát stav výkonnosti své výroby tak, jak definuje OEE (OverallEquipmentEffectiveness = dostupnost zařízení × výkon × kvalita)? Chcete vyhodnocovat výrobu, odstraňovat prostotje, zvyšovat efektivitu? Pořiďte si MES systém.