Získejte volnost s mobilním řešením SAP

DCIx Lite – Řízený sklad snadno a levně
29.5.2012
Celkový pohľad na trendy v automobilovom priemysle
29.5.2012

Mobilní technologie vládnou dnešnímu světu. Čísla hovoří jasnou řečí. Celosvětově se udává, že na planetě je více než 5 miliard uživatelů mobilních telefonů a více než 9 miliard stažených mobilních aplikací. Tento rozmach dokazuje, že uživatelé vítají rozvoj mobilních technologií a podniky je zavádějí ke zvýšení produktivity a spolupráce mezi zaměstnanci, partnery a zákazníky. Mobilita se stává silou, která mění způsoby řízení a fungování podniků. Podle nejnovějších studií bude do roku 2013 mobilní podnikové technologie aktivně při své práci využívat více jak 35 % pracujících.

Rozšířené používání mobilních technologií má mimořádný vliv na IT oddělení v podnicích. Zaměstnanci vyžadují přístup k informacím bez ohledu na to, jaká zařízení používají. Tento požadavek ovlivňuje mnoho oblastí podniků, například podle Kelton Research z roku 2011:

 • 90 % IT manažerů bude implementovat nové mobilní aplikace.
 • 58 % IT manažerů očekává, že budou podporovat až čtyři různé mobilní operační systémy.
 • 50 % IT manažerů říká, že požadavky zaměstnanců jsou hnacím motorem pro zavádění mobilních aplikací.

Mobilní výpočetní technika umožňuje podnikům zavádět změny v podnikovém řízení. Vše se odehrává v daném okamžiku. To má pozitivní dopad na veškeré podnikové činnosti. Rozšířením systému SAP na mobilní zařízení může firma lépe využít hodnotu podnikových aplikací a zvýšit spokojenost uživatelů i vlastníků podniku. SAP pomáhá zjednodušit podnikovou mobilitu tím, že poskytuje komplexní řešení, která umožňují plné uplatnění mobilních strategií v rámci celého podniku. Přichází na trh s cenově výhodnou, řízenou a flexibilní mobilitu založenou na mobilní platformě podporující širokou škálu mobilních zařízení a back-end informačních zdrojů spojenou s robustním podnikovým řízením mobility a rozsáhlým výběrem mobilních podnikových aplikací.

Mobilní podnikové aplikace

Společně s rozsáhlou sítí partnerů vyvinula společnost SAP širokou škálu mobilních podnikových aplikací, které zrychlují podnikové řídící procesy a zvyšují produktivitu. Mobilní aplikace slouží nejen manažerům a znalostním pracovníkům, kteří potřebují být produktivní non-stop, tak zaměstnancům, kteří jsou tradičně stále na cestách: obchodníci a servisní pracovníci. Mezi mobilní aplikace patří:

 • Procesní mobilní aplikace – plnohodnotné aplikace určené k mobilizaci velké části kritických oblastí podnikání a odvětvových podnikových procesů, které jsou vykonávány vysoce mobilními zaměstnanci, jako např. externí servis, prodej, správa aktiv, skladování a maloobchod.
 • Mobilní aplikace zvyšující produktivitu jednotlivých zaměstnanců – jednoúčelové aplikace, které pomáhají zaměstnancům a manažerům plnit úlohy za pomoci mobilních zařízení, např. schvalování, hledání, sledování nákladů a časových údajů.
 • Spotřebitelské mobilní aplikace – aplikace, které umožňují podnikům oslovovat mobilní spotřebitele a komunikovat s nimi. Příkladem jsou věrnostní programy, péče o pacienty či mobilní bankovnictví. Aktuální seznam mobilních aplikací najdete na webové stránce www.sap.com/mobile.

Přínosy pro firmu

 • Zvýšení hodnoty podnikových aplikací díky mobilnímu přístupu.
 • Zjednodušení obchodních procesů vyústí v lepší komunikaci a spolupráci.
 • Získání konkurenční výhody okamžitým přístupem k obchodním informacím a systémům.
 • Zvýšení produktivity všech pracovníků, zvláště v oblasti informací.
 • Zlepšení rozhodovacích procesů vně firmy – na všech podnikových úrovních kdykoli a kdekoli.