Efektivní skladování dílů a komponent pro výrobu

Hitachi se vrací do průmyslové zóny Triangl
29.5.2012
Nejnovější verze TradeSync Integration Manager 3.8
29.5.2012

Stále kratší výrobní cykly, stále komplexnější výrobní procesy a minimum prostojů v kombinaci s rostoucími nároky na kvalitu a ceny, to jsou výzvy automobilového průmyslu. Výrobci, kteří na tomto trhu chtějí prorazit a setrvat, musí využít své zdroje co nejekonomičtěji. Vysoké požadavky na plynulost výroby a nízké náklady na skladování a dopravu patří proto k nejdůležitějším aspektům. Právě z těchto důvodů sahá mnoho dodavatelů automobilového průmyslu po automatizovaných skladovacích systémech jako alternativě klasického skladování ve statických regálech. Tyto systémy totiž poskytují velkou kapacitu při minimálních nárocích na plochu. Zároveň poskytují ochranu zboží před prachem, vlhkostí a neoprávněným přístupem a umožňují uživateli mít neustálý přehled o stavu skladových zásob.

Výtahové systémy Shuttle XP pro efektivní zásobování výroby

Výtahové automatizované skladové systémy Kardex Shuttle XP můžou být zakomponovány přímo do výrobního procesu tak, aby zvýšily celkovou efektivitu operací. Díky tomu, že pracují na principu “zboží k obsluze”, jsou využitelné jako příruční sklad nebo mezisklad s minimálními půdorysnými rozměry. Tyto systémy, které plně využívají světlou výšku haly, můžou být vystavěny až do výšky 30 metrů, a to v krocích po 10 cm tak, aby přesně vyhovovaly výškovým možnostem zákazníka. Často jsou také využívány jako tzv. buffer, sklad vstupního materiálu, nebo tzv. point-of-use sklad (díky kterému budou díly nebo nástroje vždy po ruce a výroba tak může vždy probíhat bez zbytečných prostojů). Systém díky technologii Optiflex vždy automaticky měří výšku zboží na polici a zaskladňuje jej v rastru 25 mm, tedy maximálně zahuštěně. Díky tomu je možné výrazně snížit půdorysnou plochu příručního skladu či meziskladu a zároveň výrazně zvýšit jeho kapacitu.

Efektivní skladování náhradních dílů

Výtahové skladové systémy Kardex Shuttle jsou využívány také jako sklad náhradních dílů. Díky plnému využití světlé výšky skladové nebo výrobní haly je tak možné získat prostorově nenáročný a bezpečný sklad. Návratnost investice do těchto systémů přitom zpravidla nepřesahuje 18 měsíců, a to zejména díky úspoře místa, pracovní síly a také díky omezení ztrát či záměn materiálu. Tato zařízení je možné také napojit na čtečky čárových kódů nebo WMS systém zákazníka. Pro více informací navštivte stránky www.kardex-remstar.cz.