Celkový pohľad na trendy v automobilovom priemysle

Získejte volnost s mobilním řešením SAP
29.5.2012
APS systémy v automotive
30.5.2012

Pravdepodobne najčastejšie otázky dnes sú – kedy sa rozbehnú ekonomiky v Európe – ktoré stroje bude treba najskôr – výrobné – pracovné – dopravné? V podstate odpovede sú len dve – treba STROJE NOVÉ a HNEĎ. Nové preto, aby zaujali už prieberčivého (váhajúceho) zákazníka a hneď preto, lebo všetci výrobcovia chcú získať “prémiu” z rizika byť pri tom prví. Spoločné kritérium pre správne riešenia a „výhru“ je AKÝCH KTO MÁ INŽINIEROV – TVORIVÝCH PRACOVNÍKOV – ĽUDÍ.

Čo prinesie blízka budúcnosť

Ak by sme sa pozerali na podstatné zmeny dnes, keď z dôvodov ceny a komplexnosti ustupuje múdrenie experimentom, podstatne OVLÁDA svet od prípravy, predvýrobných etáp – procesu výroby produktu – až po recycling produktu VIRTUÁLNA TVORBA PRODUKTU I PROCESOV. Viditeľná je hlavne snaha v týchto oblastiach: zvládnutie dodávky (cena, kvalita, čas), zníženie chýb v konštrukcii, využívanie existujúcej konštrukcie, rozšírenie vnútornej spolupráce, zmenšenie výrobného obsahu, rozvoj informačnej štruktúry produktu, zefektívnenie dokumentácie a zníženie fyzických prototypov.

Výbava zručností práce s počítačovými možnosťami mnohých druhov programov a rozsahu využívania vnútorných a vonkajších sietí vrátane databáz je preto už od školského veku vítaná, na vysokých školách POVINNÁ. Často však zákazníci – budúci inžinieri i firmy – sú presvedčení o jej potrebe viacej, ako ju chcú podporovať. Majiteľ chce, ale často nevie ČO a AKO, riaditeľ chce, ale dnes NEMÁ ZA ČO, získať človeka “šitého na mieru”, INŽINIER je teda “oslovený” všeobecne. Pre automobilový priemysel a jeho siete je to nemysliteľný postoj, aj preto postupne menšie a slabé (nestabilné) firmy sa do okruhu záujmu veľkých nedostanú.

Slovensko a Česká republika vo výrobe dopravných strojov

Bývalé Československo v minulom storočí patrilo medzi významné priemyselné krajiny. V jeho druhej polovici stagnácia systému vlastníctva všetkého štátom, ktorý si vyrábal temer všetko, neumožňovala efektívnu výrobu pre vhodnú ponuku na výmenu produktov. Obrat v deväťdesiatych rokoch, vhodná atmosféra v Európe v prospech strednej Európy umožnila postupný rozvoj výrob a ich pričlenenie ku globálnemu priemyslu. V číslach vo výrobe osobných a úžitkových automobilov vo svete z menej ako 40 miliónov ročne (1993) na viac ako 65 miliónov v roku 2008, v roku 2011 už viacej ako 80 miliónov. Investície v strednej Európe priniesli na tri kroky rast zo 750 000 automobilov vyrobených v roku 1993 postupne na 1,5 milióna, 3 milióny a v týchto rokoch a kapacitou viacej ako 4 milióny prispeje k rastu výroby na kontinente z 15 miliónov na dnes už cca 20 miliónov.

Schopnosť “nasať” náročné výroby – zručnosti z minulosti – materiálové a energetické toky, vybudované v období plytvania z “dostatku”, za ďalších dlhých 15 rokov priniesli rast priemyselnej výroby v Čechách i na Slovensku v strojárenstve, osobitne v automobilovom priemysle, v celkovej priemyselnej výrobe i v podstatnom podiele na hrubom národnom dôchodku oboch štátov. Očakávaná výroba 1,5 milióna automobilov v ČR a 1 mil. na Slovensku bilanciu oboch štátov posilní, najmä zamestnanosťou a prepojením viacerých sektorov na spoločné aktivity.

Automobilový priemysel dnes

V Európe, ktorej sa pripisujú v budúcnosti aj možné problémy, automobilový priemysel je úspešné odvetvie. Má 16 najväčších globálnych skupín výrobcov, zabezpečuje 12,6 milióna priamych i nepriamych pracovných príležitostí, viacej ako 25 miliárd Eur dáva tento privátny sektor do výskumu a vývoja, temer 30 miliárd na sieť obchodu a viacej ako 425 miliárd Eur iba v EU15 je z jeho produkcie odvod do systému daní!

Zásadné otázky pre túto oblasť produkcie dnes sú:

a) Globálna konkurencieschopnosť – je želanie všetkých výrobcov, hlavne keď obstoja iba výrobky “Global Best”. To stojí veľa investovaných peňazí do výskumu, vývoja a ľudí. ALE – Európu ohrozujú aj intenzívne snahy zoskupení štátov (aj bez spoločných hraníc) pomocou tzv. voľného trhu a veľkí – Čína a India, ktorí identifikovali automobilový priemysel ako strategický priemysel.

b) Udržateľná úroveň mobility – nemôže byť v rozpore so stále diskutovanou otázkou uvážlivého vlastníctva automobilov, ich technológiám, rovnováhy v používaných palivách, množstve energetických premien, schopnosti urýchlene reagovať na dopĺňanie stavu automobilov budovaním infraštruktúry, schopnosťou vlastníkov prispôsobiť sa ekologickým podmienkam a regulatívom napríklad zdanením nadmerného produkovania CO2 .

c) Nové technológie – sú najväčším optimistickým náhľadom dneška. Spaľovacie motory majú stále potenciál pre ďalší rozvoj. Zvládnu drastické zníženie škodlivín, aj pri ich množstve – 1 miliarda osobných a úžitkových vozidiel a 1,5 miliardy motocyklov – umožnia zvládnuť prechod od kvapalných produktov z ropy na plynné palivá z plynu, až po objektívny cieľ – spaľovať všadeprítomný no predbežne priemyselne draho vyrábaný a uskladniteľný vodík. Elektrifikácia aj hybridizácia (kombinovanie spaľovacích a elektrických motorov v jednom aute) sú podporné riešenia prechodu zapojením výskumu a vývoja aj iných sektorov.

d) Urbanizácia – je jav, ktorý umožňuje v priemyselných štátoch koncentráciu rôznorodých pracovných príležitostí efektívne. V roku 2008 už žilo v mestách viacej ako 50 % obyvateľstva (v štátoch strednej Európy 57 %, v štátoch západnej Európy aj viacej ako 80 %), s jednoznačným trendom na svete k roku 2030 cca 60 %. Z hľadiska dopravy do práce, čo je asi 80 % využívania automobilov, intenzívne pracujú zástupcovia lokalít, komunít, aj širších územných celkov na tzv. inteligentných dopravných systémoch.

e) Regulatívy – normy, predpisy – je už od 80-tych rokov minulého storočia fenomén, strašiaci všetkých konštruktérov. Emisie a spotreba paliva, nedostatok materiálov a recycling, ochrana cestujúcich a ochrana chodcov – priniesli radikálne zmeny, niekedy viacej niekedy menej badateľné na vlastnom automobile. Pre prežitie jednotlivca aj spoločnosti je potrebné pozitívne myslenie a spolupráca. Najdôležitie a rozhodujúce bude ako vzdelaný zákazník pochopí ponuku zodpovedného výrobcu, aby to čo chce mať neubližovalo ani počas výroby ani v prevádzke iným a napĺňalo ním definované úžitkové vlastnosti.