auto-gration = reálné řešení inicializované organizací ODETTE a podporované EU

Novinky v e-invoicingu
29.5.2012
DCIx Lite – Řízený sklad snadno a levně
29.5.2012

Automobilový průmysl představuje jeden z největších segmentů v Evropě, který výrazně ovlivňuje i další oblasti lidské činnosti – např. sklářský nebo plastikářský průmysl či IT sféru. 75 % součástek pro automobilky je vyráběno dodavateli komponent. Ve velké míře se jedná o malé a střední podniky, které v Evropské unii zaměstnávají přes 5 miliónů lidí. V automotive jsou na podniky v dodavatelském řetězci od odběratelů kladeny specifické požadavky na elektronickou komunikaci. Každý zákazník požaduje různé formáty zpráv, které určuje cílová automobilka. Řada dodavatelů není ještě schopna jednoduše se všemi odběrateli komunikovat, neboť některé dodávky jsou například pouze minoritní. Komunikace neprobíhá automaticky, ale přes mail či fax. Vznikají často chyby a schází průběžná a rychlá kontrola. I malá změna procesů tak může přinést citelné výhody a zefektivnit spolupráci mezi jednotlivými články řetězce.

auto-gration – EDI dostupné pro SME

Cílem auto-gration je zmiňované nedostatky odstranit a dát možnost i malým a středním dodavatelům komunikovat se svými zákazníky jednoduchou formou elektronické komunikace bez nutných investic do robustnějšího EDI systému a s tím spojené rozsáhlé infrastruktury. Auto-gration se nesnaží zavést nový univerzální standard, který by se používal v automobilovém průmyslu a který by nahradil zprávy ve formátu VDA, EDIFACT a jiné. Je to koncept zaměřený a dostupný pro SME. Úlohou auto-gration je pokrytí standardních požadavků a potřeb v rámci automobilového řetězce, nejedná se ale o specifické požadavky OEM.

Auto-gration je řešení inicializované organizací ODETTE a podporované Evropskou unií. Zakládajícími členy jsou další organizace a sdružení a rovněž zástupci z řad B2B poskytovatelů. Jedná se o reálné řešení i v našich zeměpisných podmínkách – v České republice a na Slovensku.

Podpora společnosti Škoda Auto

“Řešení auto-gration dává našim menším dodavatelům možnost posílat a přijímat obchodní dokumenty automaticky přímo z jejich informačních systémů. Tím šetří svůj čas a peníze, proto tento nástroj a společnosti, jež provádí integraci, plně podporujeme. Především předpokládáme uplatnění nástrojů auto-gration na nově vznikajících trzích,” dodává pan Michal Nettl, koordinátor EDI projektů ve společnosti Škoda Auto.

Mezinárodní konference o auto-gration

V březnu letošního roku proběhla v Lieder Congress Center ve Stuttgartu konference zaměřená na řešení elektronické komunikace EDI s konceptem auto-gration pod názvem “Growing the extended enterprise”. Akce se zúčastnili evropští komisaři pro průmysl a obchod a zároveň ji podpořili dodavatelé do automobilového průmyslu a velcí OEM výrobci – Škoda Auto, VW, BMW nebo Renault. Hlavním cílem konference bylo urychlit přijetí digitálních technologií při obchodním styku mezi malými a středními podniky v automobilovém průmyslu na evropském trhu. Tato iniciativa byla delegátům přiblížena na deseti konkrétních případových studiích z podniků v Německu, Francii a Španělsku.

Aimtec a auto-gration

Společnost Aimtec rovněž podepsala dohodu o šíření a podpoře konceptu auto-gration pro integraci dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu a je připravena toto řešení aplikovat u svých zákazníků. Aimtec nabízí dva typy služeb. Pokud dodavatel nemá nastavený ERP systém na automotive procesy, dodává řešení DCIx JIT připravené na koncept auto-gration. Díky tomuto řešení zajistí dodavateli elektronickou komunikaci s automobilkou a splnění procesních požadavků od zpracování odvolávek, přes tisk dodacích listů a etiket, až po odeslání avíza o dodávce. Druhý způsob možné spolupráce se společností Aimtec vychází z předpokladu, že dodavatel má celopodnikový informační systém, který splňuje požadavky v automobilovém průmyslu. V tomto případě poskytuje Aimtec služby spojené s instalací auto-gration včetně integrace zpráv s ERP systémem.