Napojení výrobních linek na SAP ERP ve společnosti LUKOV Plast

PSG zahájila projekt polární elektrárny
16.5.2012
SaarGummi hodlá investovat do jednoho z českých závodů
22.5.2012

Přední český výrobce plastových komponent společnost LUKOV Plast spol. s r.o. realizovala projekt napojení technologických linek na SAP ERP. Na tomto projektu spolupracovala se společností Aimtec, se kterou v roce 2010 zaváděla podnikový informační systém SAP. Hlavním přínosem je bezchybný a včasný odvod správně označených finálních výrobků ze strojů.

Odvádění slunečních clon z výroby

LUKOV Plast patří mezi společnosti, které se neustále dynamicky vyvíjí. Nedávno získala projekt na výrobu slunečních clon pro skupinu Volkswagen. Ruku v ruce s novou zakázkou šlo paralelně i zlepšení podnikových procesů v ERP systému SAP. Hlavním cílem projektu bylo bezchybné odvádění finálních výrobků, správné značení obalů a dodržování balícího předpisu. Finální výrobek má více jak 150 kombinací, proto zde hrozilo velké riziko chybné identifikace produktu na konci výrobní linky.

Společnost Aimtec, dodavatel a implementátor informačního systému SAP ve firmě LUKOV Plast, napojila výrobní linky na SAP ERP. Řídící software výrobní linky nyní předává do SAP ERP informaci o vyráběném dílu. U linky je umístěn dotykový terminál, na kterém běží SAP aplikace na odvádění výroby. Obsluha zařízení potvrzuje odvedení kompletního balení. Z informačního systému se tiskne etiketa na základě balícího předpisu pro vyrobený díl. Zároveň se do SAP EPR hlásí výroba, odpis spotřebovaného materiálu a ukládají se informace o vzniku manipulační jednotky s hotovým výrobkem. V současné době jsou všechny výrobky správně označeny a odvedeny bez chyb a v požadovaném čase.

LUKOV Plast spol. s r.o.

LUKOV Plast spol. s r.o. byla založena jako rodinná firma v roce 1992. Sídlí v Českém Dubu a dodnes je výhradně v rukou českých majitelů. Společnost se původně zaměřovala na výrobu plastových dílů zejména pro nábytkářství. V roce 1998 započala s dodávkou komponent do automobilového průmyslu, na který se postupně přeorientovala. V roce 2003 firma získala první vývojový projekt pro automobilový průmysl. Společnosti se daří i nadále organicky růst, za posledních deset let svůj obrat více jak ztrojnásobila.

Přední český výrobce plastových komponent společnost LUKOV Plast spol. s r.o. realizovala projekt napojení technologických linek na SAP ERP. Na tomto projektu spolupracovala se společností Aimtec, se kterou v roce 2010 zaváděla podnikový informační systém SAP. Hlavním přínosem je bezchybný a včasný odvod správně označenýchfinálních výrobků ze strojů.

Odvádění slunečních clon z výroby

LUKOV Plast patří mezi společnosti, které se neustále dynamicky vyvíjí. Nedávno získala projekt na výrobu slunečních clon pro skupinu Volkswagen. Ruku v ruce s novou zakázkou šlo paralelně i zlepšení podnikových procesů v ERP systému SAP. Hlavním cílem projektu bylo bezchybné odvádění finálních výrobků, správné značení obalů a dodržování balícího předpisu. Finální výrobek má více jak 150 kombinací, proto zde hrozilo velké riziko chybné identifikace produktu na konci výrobní linky.

Společnost Aimtec, dodavatel a implementátor informačního systému SAP ve firmě LUKOV Plast, napojila výrobní linky na SAP ERP. Řídící software výrobní linky nyní předává do SAP ERP informaci o vyráběném dílu. U linky je umístěn dotykový terminál, na kterém běží SAP aplikace na odvádění výroby. Obsluha zařízení potvrzuje odvedení kompletního balení. Z informačního systému se tiskne etiketa na základě balícího předpisu pro vyrobený díl. Zároveň se do SAP EPR hlásí výroba, odpis spotřebovaného materiálu a ukládají se informace o vzniku manipulační jednotky s hotovým výrobkem. V současné době jsou všechny výrobky správně označeny a odvedeny bez chyb a v požadovaném čase.

LUKOV Plast spol. s r.o.

LUKOV Plast spol. s r.o. byla založena jako rodinná firma v roce 1992. Sídlí v Českém Dubu a dodnes je výhradně v rukou českých majitelů. Společnost se původně zaměřovala na výrobu plastových dílů zejména pro nábytkářství. V roce 1998 započala s dodávkou komponent do automobilového průmyslu, na který se postupně přeorientovala. V roce 2003 firma získala první vývojový projekt pro automobilový průmysl. Společnosti se daří i nadále organicky růst, za posledních deset let svůj obrat více jak ztrojnásobila.