SAP jako nástroj pro dynamickou logistiku

Volkswagen od dubna zvýší výrobu miniaut
6.2.2012
Strojírenský BUZULUK koupily čínské společnosti
8.2.2012

Společnost MATADOR Automotive Vráble, a.s. představuje významného výrobce v automobilovém průmyslu, který klade velký důraz na zavádění inovací do firemních procesů a neustálé zkvalitňování vztahů se svými zákazníky. Z těchto důvodů se společnost Matador rozhodla zefektivnit logistický systém a zjednodušit jeho řízení tak, aby lépe odpovídalo dynamickému rozvoji společnosti. Vedoucím týmu rozsáhlého reengineeringu podnikového systému SAP ERP byl za společnost Matador pan Miloš Chudý, kterého jsme se zeptali na průběh a přínosy projektu.

Miloš Chudý

Miloš Chudý působí jako vedoucí logistiky a lídr týmu pro implementaci SAP ERP ve společnosti MATADOR Automotive Vráble, a.s. Jeho bohatou praxi v automobilovém průmyslu dokazují předchozí pracovní pozice ve významných společnostech Volkswagen Bratislava, Plastic Omnium a Grupo Antolin.

Společnost MATADOR Automotive není třeba dlouze představovat, ale přesto vás požádám o její krátkou charakteristiku.

Chudý: MATADOR Automotive je součástí holdingu Matador. Značka Matador je známá a možná kdekdo ji má spojenou s výrobou pneumatik. Společnost MATADOR Automotive je především strojírenská firma působící ve třech závodech. Dva jsou na Slovensku ve Vráblích a Nitře a v roce 2011 jsme otevřeli pobočku v České republice, konkrétně v Liberci. Zabýváme se lisováním, tvářením a svařováním sestav pro automobilový průmysl. Vyrábíme tvarované díly – blatníky, podlahy, tunely, zpevňovací části automobilů. V Nitře a ve Vráblích vlastníme lisovací zařízení do 2500 tun, robotizovaná pracoviště a svařovací linku, kde lisované produkty svařujeme dohromady a ve finální podobě je dodáváme jednotlivým zákazníkům. Momentálně zaměstnáváme v rámci naší společnosti v obou zemích více než 1 000 zaměstnanců.

90 % všech zákazníků společnosti je z automobilového průmyslu. Máme přes 70 zákazníků. Za všechny jmenujme např. automobilky VW, ŠKODA Auto, Audi, Suzuki, PSA a dodavatele do OEM Faurecia, Magna, Plastic Omnium. Mezi ostatní zákazníky patří společnosti Samsung a Daikin.

Mohl byste poskytnout více informací o spuštění nového závodu MATADOR Automotive v Liberci?

Chudý: MATADOR Automotive Czech spustil v roce 2011 úvodní fázi sériové výroby dílů pro automobilový průmysl. Hlavním zákazníkem je mladoboleslavská automobilka ŠKODA Auto a Magna. Na začátku roku 2011 získal zakázku na dodávky nového projektu A-Entry, které se začínají vyrábět ve ŠKODA Auto Mladá Boleslav. Investice do českého Matadoru představovala vybudování vlastního výrobního závodu, přesun stávající technologie ze Slovenska, nákup nové technologie pro nový projekt a optimalizaci logistické plochy. Předpokládá se, že v Liberci se zaměstná více jak 120 lidí.

Kde se zrodila myšlenka vedoucí k optimalizaci logistických procesů?

Chudý: Jsme čistě slovenská firma, nejsme vedeni žádným zahraničním kapitálem, a proto se snažíme zisky z prodeje nebo finance získané z evropských fondů využívat primárně pro rekvalifikaci zaměstnanců, pro nákup nových moderních technologií a k optimalizaci logistiky. Snažíme se, abychom peníze, které leží na pomyslném koberci, dobře investovali a aby nám přinesly další zisky a úspěch. Abychom byli schopni dosáhnout úspor, je nutné najít v našich stávajících procesech úzká místa neboli provést Value Stream Mapping. Stejnou cestou jsme přistupovali i k řešení optimalizace logistických toků ve Vráblích. Na bázi provedené analýzy logistického toku jsme si stanovili takové cíle, aby naše práce byla efektivní, a očekávali jsme stabilní logistický proces s redukcí nákladů. Na základě toho jsme utvořili v Matadoru projektový tým a zároveň konzultační tým ze zástupců společnosti Aimtec.

Jaké byly hlavní cíle projektu?

Chudý: Cíle projektu můžeme shrnout do čtyř základních bodů. Jelikož velká část nákladů v logistice se váže v zásobách, byla naším prvním cílem redukce zásob. Tlak je samozřejmě mít při menších zásobách větší tržby. Druhým bodem byla stabilita nového systému, třetím redukce personálních nákladů a v neposlední řadě zvýšení výkonnosti dodávek, abychom byli co nejvíce úspěšní u našich zákazníků.

Jak celý proces dosahování stanovených cílů probíhal?

Chudý: Na základě Value Stream Mappingu jsme si se společností Aimtec stanovili priority, kde máme úzká místa a co se vlastně chceme snažit vylepšit, abychom byli úspěšní. Vezmu-li bod redukce skladových zásob, tak jsme zrušili systém šarží. Díky šaržím mohu mít nejlepší traceabilitu materiálu. To znamená, že si můžu přesně zjistit, co jsem vyráběl a kde se mi to nachází. Jedná se ale o trošku pracný systém, kdy při každém příjmu musíte daný materiál olepit čárovým kódem, který nám tuto informaci nese. Usoudili jsme, že nám tento systém z hlediska pracnosti nevyhovuje a rozhodli jsme se používat manipulační jednotky, které jsou řazené podle data. Dalším bodem byl upgrade systému SAP na verzi 6.0, který byl důležitý pro flexibilitu systému, jeho funkčnost a konkurenceschopnost vůči ostatním dodavatelům. Dalším naším záměrem bylo odstranit co nejvíce nestandardních programových transakcí a zlepšit systémovou podporu. Zároveň proběhla velká změna kompetencí, při kterých se celé plánování výroby přesunulo pod logistiku, což přispělo k optimalizaci celého systému. V průběhu projektu jsme otevřeli závod v Liberci, kam jsme stěhovali výrobu z Vráblí a Nitry za plného provozu. Zavedli jsme zde moduly pro řízení logistiky, nákupu, financí a plánování výroby, dále také kusovníky, kmenové záznamy a normy.

SAP ERP je často kritizován za to, že neumí plánovat výrobu a je vnímán více jako finanční systém. Jak toto tvrzení vnímáte vy?

Chudý: S tímto výrokem se neztotožňuji, neboť my jsme byli schopni za pomoci společnosti Aimtec v modulu PP v SAP přejít od zakázkového plánování k sériovému tak, jak si to žádá automobilový průmysl. Zavedli jsme v SAP plánovací tabule, díky kterým se dají velice jednoduše a efektivně plánovat výrobní dávky a pružně vytvářet plán potřeb. Současně byla odstraněna manuální evidence výroby. Dříve trvalo ruční zadávání do systému i pár hodin nebo neproběhlo vůbec a vznikaly značné inventurní rozdíly. V současnosti to funguje tak, že disponujeme zhruba s 30 deklaračními místy, kde výroba dělá takovou „ohlašovnu“ produkce přes manipulační jednotky a logistika zaznamenává dané výrobky do systému, respektive je odvádí na systémová skladová místa.

Proč jste si vybrali jako dodavatele právě společnost Aimtec? Jaké atributy pro vás byly důležité?

Chudý: Matador Automotive je stabilní výrobní společnost, takže jsme měli mnoho zájemců, kteří nám chtěli dodávat softwarové služby. Důležité pro nás proto bylo zázemí dodavatele a jeho know-how. Hledali jsme firmu se zkušenostmi z automobilového průmyslu, která bude schopná jednat věcně a aktivně navrhovat řešení a zároveň bude schopná a ochotná se na důležitých věcech dohodnout bez vášní a emocí. Požadovali jsme také podporu v rámci všech modulů systému SAP. V neposlední řadě byla také velmi důležitá cena a prokazatelná implementační metodika, aby byl schopen dodavatel projekt uřídit. Všechny tyto požadavky Aimtec splnil.

Můžete shrnout objem celého projektu? Dá se vyčíslit, kolika procesů se změna dotkla?

Chudý: Celou firmu jsme s pomocí týmu Aimtec rozdělili přibližně na 200 procesů. V rámci těchto procesů jsme identifikovali zhruba 150 změn, které bylo nutno realizovat. V rámci toho přibylo 51 nových procesů týkající se například plánování nebo dělení skladu. K tomu všemu se implementoval zároveň Liberecký závod. V průběhu projektu se upřesňovalo ještě 24 procesů, ze kterých 11 bylo tak kritických, že jsme byli nuceni je řešit na nejvyšší manažerské úrovni ve firmě.

Budete-li konkrétní, jaké byly měřitelné přínosy reengineeringového projektu SAP ve společnosti MATADOR Automotive?

Chudý: V průběhu projektu, který trval díky řadě změn 18 měsíců, jsme se dopracovali k těmto konkrétním číslům: doba obratu zásob klesla z 31 na 23 dní. V personální oblasti bylo uspořeno 13 THP pracovníků. Úspěšnost dodávek stoupla z 91 % na 98 %.