Add On v SAP ERP od společnosti MHP

VW chce v Bratislavě investovat 1,5 miliardy Euro
13.12.2011
Škoda Auto rozšířila výrobu zadních náprav
17.12.2011

Společnost Aimtec dlouhodobě spolupracuje s německou konzultační společností Mieschke Hofmann und Partner GmbH (MHP) na projektech v oblasti podnikového informačního systému SAP v rámci celé Evropy. Dovolujeme si představit první dvě Add On řešení v SAP ERP.

Business Process Monitor

Jedná se o řešení, které dokáže rozpoznat nebezpečí v dodavatelském řetězci mezi vámi a vašimi zákazníky a nabídnout podklady k jeho včasné nápravě. Obchodní procesy pro plánování potřeb a výroby mezi zákazníky a dodavateli jsou většinou automatizovaně propojené. Údaje o konkrétních termínech a množství materiálu se přenáší ze zákaznického plánu potřeb na dodávky na základě LAB (Lieferabruf) nebo FAB (Feinabruf). Nevýhodou je, že uživatel je závislý na systému a velké kolísání potřeby (např. množství a termínů) může snadno ujít jeho pozornosti. Na tyto změny je třeba upozornit oddělení plánování, aby mohlo spolu se zákazníkem změněné odchylky přezkoumat, popř. provést změny plánu ve vlastním podniku či u dodavatelů.

Řešení MHP AddOn je dodáváno jako softwarový produkt ke komponentě (SD) včetně údržby. Je nainstalováno během dvoudenního semináře a předběžně nakonfigurováno. Funkcionalita umožňuje pohodlné monitorování potřeb zákazníka a aktivní upozorňování na odchylky dle vlastní parametrizace. Práce uživatelů je řízena autorizačním konceptem a lze zajistit pozastavení účtování při zjištění závažných odchylek. Výhodou pro zákazníka je schopnost přímého jednání – nejen pouze reagování – díky zkráceným reakčním dobám v případě odchylek v množství a termínech. Nabízí podklady k úpravě plánů u vlastních dodavatelů a tím optimalizuje stavy zásob a to vše při jednoduchém ovládání systému.

Sledování termínu dodání

Dalším z řešení je Sledování termínu dodání a kontrola dodavatelů, kteří jsou v prodlení. V oblasti materiálového hospodářství (MM) v SAP není tento proces dostatečně podporován. Pomocí sledování termínu dodání lze zjistit, zda existují nedostatky v dodávce materiálu a případně dodavatele ze systému přímo upomínat. K dispozici je rovněž přehled materiálů a jejich status, díky kterému se dá stanovit, které materiály dosáhly kritického statusu. Výstupem je hierarchický seznam plánů dodávek a objednávek. Součástí je také signalizace objednané/avizované zásilky zboží, zaúčtovaného/otevřeného množství, velikosti zásob atd. Uživatelsky přívětivé jsou i volně definovatelné navigační profily pro přepnutí do dalších transakcí.

Při vývoji tohoto Add On řešení byla zohledněna procesní specifika u MM plánů dodávek s odvolávkami a jejich vyobrazením. MHP Add On lze následně upravit pro individuální požadavky zákazníka. Softwarový produkt od společnosti MHP je vyzkoušen na řadě referenčních zákazníků, kterým přináší výrazné benefity v podobě úspory finančních prostředků a času.