Inteligentní sklad
5.12.2011
CZ Loko otevře novou továrnu
7.12.2011

Stáhnout AIMagazine 18

zima/jaro 2012

Před patnácti lety, jednoho letního červencového dne roku 1996, byla společnost Aimtec zapsána do obchodního rejstříku. V osobní rovině člověka je věk patnácti let spojen s řadou významných událostí. Je to zlomový bod, který ovlivňuje jeho další vývoj v dospěláckém světě, kde na něj čeká kromě radostí a příjemných zážitků také spousta nástrah a překážek, kterým se musí naučit čelit a snažit se je zdolávat, nikoliv před nimi utíkat. Rodiče stále častěji upouštějí od svých ochranitelských tendencí a snaží se, aby se jejich potomek alespoň trochu osamostatnil. V lepším případě pouštějí svého Honzu či Janinku do světa na zkušenou. Lidský tvor se stává svobodnější, ale zároveň také mnohem více odpovědný za své vykonané činy.

Dovršením patnácti let dostává občanský průkaz a nabývá trestní zodpovědnosti. Srovnávat časovou délku je vždy relativní. Ale troufám si říci, že v životě firmy představuje doba patnácti let pomyslně delší časový úsek již z toho pohledu, že se do chodu této náročné organizační struktury promítá ne jeden, ale rovnou desítky, stovky a mnohdy tisíce lidských osudů provázených dojmy štěstí, pocity vnitřního sebeuspokojení, euforií z vítězství, ovšem i trápením, prohrami a problémy jednotlivých zaměstnanců. Ti utvářejí svým přístupem, znalostmi, zkušenostmi a vykonanou prací celkový charakter společnosti včetně její identity a positioningu.

Společnost Aimtec si za dobu své existence vybudovala silné konkurenční postavení na poli poradenských a konzultačních služeb v oblasti informačních technologií nejen v České republice. Nasbírala bohaté zkušenosti z logistické a výrobní sféry na nespočetně realizovaných projektech. Samozřejmě nic nešlo vždy hladce dle vytyčených představ, vizí, misí či strategických cílů. Občas byly pády více než bolestivé a majitelé společnosti strávili nejednu bezesnou noc, ale stálo to za to. Klopýtnutí je možné, někdy dokonce i potřebné, ale důležité je poučit se z chyb a snažit se je více neopakovat. Právě naše ověřené zkušenosti a best practices jsou tou vysokou hodnotou, kterou přinášíme našim zákazníkům. Díky nim šetří svůj čas, nervy a peníze vložené do projektu.

P.S. Moudré rčení říká, že nezáleží ani tak na tom, co děláme, ale jak to děláme. Přeji vám tedy v novém roce 2012 mnoho zodpovědných rozhodnutí, poučení se z chyb a samozřejmě pevné zdraví, abyste mohli všechny jmenované věci uskutečnit.