Reengineering systému SAP pro Matador

Peugeot v Trnavě zahájil výrobu nového modelu
24.11.2011
Automobilový průmysl a technologie hlasového vychystávání Vocollect
5.12.2011

Společnost Aimtec realizovala rozsáhlý projekt reengineeringu podnikového informačního systému SAP ERP ve společnosti MATADOR Automotive Vráble a.s. Tato zakázka představuje svého druhu unikátní řešení v oblasti reengineeringu informačního systému komplexu provozoven a skladů. Společnost MATADOR nyní přehledně disponuje materiálem napříč všemi svými provozy a sklady, v reálném čase řeší požadavky odběratelů i dodavatelů a umí podchytit a vykázat důležitá data. Zavedený systém jí umožňuje mít okamžitý přehled o materiálových i finančních tocích uvnitř společnosti, jejích závodů, mezi nimi i směrem do vnějšího prostředí. Zjednodušení celkové struktury přitom umožňuje uživatelům její bezpečné zvládnutí.

Společnost MATADOR se rozhodla po důkladné analýze zefektivnit logistický systém, zjednodušit jeho řízení a restrukturalizovat dispoziční soustavu tak, aby lépe odpovídala dynamickému rozvoji společnosti. O rozvoji této společnosti svědčí i to, že založila dceřinou společnost v českém Liberci a zamýšlela v této pobočce spustit výrobu ke dni go-live modernizovaného systému. Svůj záměr se rozhodla provést reimplementací upgradovaného systému SAP, který provedla firma Aimtec, specialista na procesy v automobilovém průmyslu.

Reengineering SAP ERP ve znamení mnoha úkolů a výzev

O náročnosti celého rozsáhlého projektu vypovídá kumulace několika úkolů, z nichž každý by vydal za samostatný projekt. Jednotlivými kroky bylo: upgrade systému SAP, přechod ze zakázkové výroby na sériovou, systematizace plánování výroby pomocí SAP ERP, zjednodušení a přeznačení soustavy skladů společnosti, radikální změna evidence materiálu přechodem od kódování pomocí šarží k evidenci pomocí manipulačních jednotek se zachováním evidence expiračních lhůt, redefinování samostatného provozu v Nitře jako nového závodu se všemi souvislostmi ve všech zavedených modulech. Dále zefektivnění logistických procesů odstraněním nebo alespoň oslabením počtu nestandardních programových doplňků (transakcí), umožnění snížení počtu zaměstnanců v administrativě, odstartování nového závodu v Liberci se všemi souvislostmi ve všech zavedených modulech, vytvoření logisticky spřažené soustavy vzájemně komunikujících informačních systémů, které budou automaticky řešit ERP plánování na úrovni skupiny závodů vzájemnou komunikací dispozičních prvků a zmodernizování výkaznictví (od Intrastatu až po manažerská hlášení).

Všechny tyto úkoly požadoval MATADOR vyřešit současně a to ke dni uvedení do provozu nového závodu v Liberci. Tento nesmírně komplexní úkol přijala společnost Aimtec jako výzvu, kterou uskutečnila v několika krocích od prvního seznámení se s cílem až po uvedení do provozu.

Specifický rozsahově ojedinělý projekt

Projekt SAP je ojedinělý rozsahem restrukturalizovaných dat a náročností na organizační schopnosti řešitelských týmů. Jeho unikátnost však především spočívá v řešení takových úloh jako je odstranění šaržování, tvorba plánovacího systému v úrovni nad jednotlivými provozy a standardizace logistických procesů a programových nástrojů. Specifičnost projektu spočívala i v tom, že veškeré inovativní prvky musely být citlivě zasazeny do dosavadního uživatelského prostředí, které vykazovaly značnou rezistenci. Implementace těchto postupů musela být provedena specifickou a individuální formou nasazením na dosavadní postupy. Úkol to byl o to náročnější, že vyžadoval četné manažerské schopnosti na obou stranách a schopnost řídit veliký a různorodý kolektiv lidí, ve kterém se dalo očekávat, že každá dílčí skupina bude prosazovat své řešení, zdánlivě pro ni jednodušší, které by ale komplikovalo jednoduchost a přehlednost celkového systému. Díky novému, zkušenému a odborně velmi fundovanému vedení společnosti MATADOR se však podařilo projekt personálně řídit ke zdárnému cíli.