Jednoduchá automatizace – přímá cesta k zefektivnění vašich skladových procesů

Úloha MES při vstřikování plastů
5.12.2011
Analogie řízení výroby s pohybem lidského těla
5.12.2011

Pokud hledáme odpověď na otázku, které zásady je nutné zohledňovat při plánování intralogistických procesů, pak vězte, že efektivita logistických procesů a bezpečnost jsou to, o co tu kráčí. Tedy pokud pod efektivitou chápeme maximální využití stávajících kapacit – tedy skladování maximálního množství položek na minimální ploše s využitím minimálního počtu skladníků. Řešení by mohlo vypadat takto: využití celé disponibilní výšky vašeho skladu nebo skladovací haly, maximální zahuštění skladovaných položek a automatizace skladových procesů.

Kardex Shuttle® XP – vlajková loď jednoduché automatizace

Dobrá zpráva je, že automatizované skladovací systémy typu Shuttle nabízí možnost všechny tyto výhody zkombinovat. Tyto výtahové systémy jsou modulární a můžou dosahovat až výšky 30 metrů. Jejich výška může tedy přesně kopírovat výšku vaší haly (v krocích po 10 cm). Jeden systém může procházet i několika podlažími a být opatřen až šesti výdejovými otvory. V praxi to může vypadat tak, že ve spodním patře probíhá naskladňování položek a z otvoru umístěného na druhé straně stroje nebo ve vyšším podlaží jsou tyto komponenty vyskladňovány přímo do výroby. Systém vždy automaticky měří výšku skladovaného zboží na polici a ukládá jej na ideální skladovací místo v rámci systému. Zboží je zaskladňováno v rastru 25 mm, což zaručuje maximální komprimaci skladu. Systém zároveň váží zboží na polici, čímž zabraňuje jejímu přetížení. Zařízení je opláštěné a zboží je díky tomu také chráněno před světlem, vlhkostí, prachem a proti neoprávněnému přístupu.

Maximální efektivita práce jako klíč k úspěchu

Automatizované skladové systémy pracují na principu „zboží k obsluze“. To umožňuje operátorovi pracovat efektivněji. Odpadají neproduktivní pochůzky obsluhy a vyhledávání zboží – systém vyžádané položky automaticky přiváží do výdejového otvoru a operátor si je může vyžádat jediným stisknutím tlačítka, kliknutím myši nebo oskenováním čárového kódu. Automatizované skladovací systémy typu Shuttle poskytují vysokou úroveň bezpečnosti práce, protože díky bezpečnostním prvkům chrání obsluhu před pracovními úrazy a zajišťují maximálně ergonomicky příznivé pracovní podmínky. Je dokonce možné individuálně, dle výšky jednotlivých operátorů, nastavit pracovní výšku, do níž stroj přiváží vyžádanou polici. Umožňuje tedy maximální komfort práce pro mužskou i ženskou obsluhu (stroj je mimo to možné také přizpůsobit pro práci handicapovaných). Je možné jej doplnit o systémy světelné navigace obsluhy, ať už se jedná o poziční lišty, laser pointer nebo jiné systémy Pick – by – Light, a zajistit tak minimální chybovost obsluhy. Velice výhodné je také napojení výtahových systémů na dopravníkové pásy pro zvýšení obrátkovosti.