IT – základní předpoklad pro Nový logistický koncept ve Škoda Auto

Analogie řízení výroby s pohybem lidského těla
5.12.2011
Inteligentní sklad
5.12.2011

Ve Škoda Auto probíhá v současné době pilotní fáze strategie koncernu VW, tzv. Nový logistický koncept (NLK). Základní podstatou NLK je optimalizace procesů v celém logistickém řetězci a zkrácení průběžné doby výroby vozů a komponentů. Pro úspěšnou implementaci NLK byla vyvinuta a je dále rozšiřována celá řada nových systémů a VDA norem, které jsou závazné pro všechny účastníky tohoto projektu. Pro dodavatele a speditéry Škody Auto jsou určeny nové způsoby odvolávek, tvorba jízdních řádů a nové formáty dokumentů: Pick-up-Sheet a GTL.

Jízdní řády

V rámci projektu NLK je s každým dodavatelem a speditérem odsouhlasen tzv. pravidelný jízdní řád a realizační jízdní řád, dle kterých je realizována doprava materiálu do Škody Auto. Cílem tohoto opatření je nastavení pravidelného a stabilního vztahu mezi všemi stranami procesu. Jízdní řády jsou s dodavatelem a speditérem  komunikovány na bázi webové aplikace, tzv. Fahrplantoolu.

Odvolávky materiálu

Odvolávky materiálu jsou rozděleny dle časového úseku na výhledy odvolávek (až na 6 měsíců dopředu) a závazné expediční odvolávky pro každý jednotlivý transport. Odvolávky jsou dodavatelům zasílány v přesně stanovených formátech EDI.

Pick-up-Sheet

Pick-up-Sheet (PUS) je doklad k transportu a zásilce dle VDA 4939 a nahrazuje veškeré průvodky zboží (vč. dodacího listu). Dodavatel vystavuje PUS pro každý transport a každé místo dodání v koncernovém závodě VW. Dokument slouží pro dodavatele jako doklad o expedici, pro speditéra jako doklad o dodání a pro Škodu Auto jako dodací list.

GTL – Global Transport Label

V rámci strategie jednoho dokladu ke každé balicí jednotce (paletě) vystavuje dodavatel pouze globální přepravní závěsku (GTL). Tento doklad je používán v rámci celého logistického procesu od dodavatele až na konkrétní výrobní pracoviště ve Škoda Auto. GTL je závazný také mimo projekt NLK pro všechny nové dodavatele koncernu VW nominované po 1. 12. 2010.

Veškerá průvodní dokumentace vč. její tvorby je popsána na internetových stránkách Škoda Auto: http://edi.skoda-auto.cz/.

Autor článku působí v oddělení Plánování logistiky ve společnosti Škoda Auto.