IT – základní předpoklad pro Nový logistický koncept ve Škoda Auto
5.12.2011
AIMagazine 18
6.12.2011

Téměř každý sklad je dnes řízený. Termín WMS je skloňován ve všech pádech a v nejisté době je hledání úspor a zvýšení efektivity jakéhokoliv řešení denním chlebem každého vedoucího pracovníka.

Čárové kódy a RFID technologie odvádějí svou nejlepší práci tak, jak umí, ale je možné udělat ještě něco dalšího? Jak dospět k ideálnímu stavu, kdy zvýšíme kapacitu našeho skladu na maximum, eliminujeme jakékoliv chyby při manipulaci a dodávky stihneme vždy včas? Díky neustálému technologickému rozvoji je jednou z cest, jak tohoto stavu dosáhnout, nasazení nejmodernějších technických prostředků.

Dynamické skladování

Prakticky každý už se dostal do situace, kdy mu jeho současný sklad přestal dostačovat kapacitou. Místo na rozšíření už není, protože za zdí stojí výrobní hala a ta by také potřebovala více prostoru. Klasický regálový sklad již naštěstí prošel několika evolucemi a v současné době jsou k dispozici moderní systémy dynamického skladování, které na malém půdorysném prostoru nabízí maximální skladovou plochu. K dispozici jsou ve výtahovém či karuselovém provedení, a to jak horizontálním, tak vertikálním. Tyto systémy pracují na principu “zboží k obsluze”, kdy eliminují neproduktivní čas operátorů při pohybu po skladu, protože to správné zboží mají vždy po ruce na svém pracovišti.

Kvalitní WMS dokáže tyto skladové prostředky řídit efektivně tak, aby byly jejich možnosti využity na maximum a z hlediska operátorů byl jejich provoz naprosto transparentní. Jedná se především o přistavování polic se správným zbožím dle aktuální fronty práce a časové optimalizace z hlediska manipulačních dob. Nutná je také okamžitá reakce na změnu či naprosto bezproblémové ovládání z hlediska uživatele s přihlédnutím ke skladovým procesům. Dobře řízený výtahový systém tak dokáže nejenom výrazně zvýšit skladovací kapacitu na malém prostoru, ale také zkrátit čas potřebný k vychystávání.

Automatická manipulace

Ať už se jedná o vysokoobrátkové FMCG zboží, nebo o ležáky v temném rohu skladu, tak vždy s těmito objekty musíme manipulovat. Klasická manipulační technika vyžaduje pokaždé ke svému provozu řídící lidskou osobu, která se bohužel nikdy nezbaví své schopnosti dělat chyby.

Za jistých podmínek je však možné zajistit manipulaci automatickou, která je nejenom rychlejší, ale především stoprocentně přesná. K přesunu mezi definovanými místy v prostoru skladu jsou často využívané válečkové dopravníky, jež představují dálnici s automatickým provozem. Řídicí systém může být nejenom statický, často naprogramovaný v rámci PLC automatu, ale také dynamický s napojením na nadřazený systém skladového hospodářství. Ten umožňuje definovat nepřeberné množství kritérií, podle kterých je možné vlastní pohyb zboží po dopravníku dynamicky určovat a také sledovat.

Tam, kde nemůžeme nainstalovat “koleje” dopravníku mezi každou skladovou pozici, je možné použít automatickou manipulační techniku v téměř klasickém pojetí, pouze bez lidského faktoru. Vyspělé technologie dokáží navigovat paletové vozíky, případně regálové zakladače, bez lidského přičinění a dokáží výrazně zvýšit bezpečnost manipulace, která je vždy tou hlavní prioritou.

Příkazy na manipulaci pro automatické “paleťáky” jsou generovány na základě známých dat v informačním systému, případně vytvářeny či modifikovány operátory při řešení nenadálých situací. Přesuny zboží prakticky nevyžadují lidské přičinění, a tím nabízí možnost k úsporám nákladů a zvýšení rychlosti a přesnosti manipulace.

Pokročilé vychystávací systémy

Určitě to znáte, vyrazíte na nákupy, přesně víte, co potřebujete, ale než to v regálech najdete, uběhne věčnost a vy už byste nejraději byli doma. Tak raději vezmete ten prací prášek, co mají zrovna v akci a ty jogurty, co vám nabízela hosteska na rohu. Pak ale doma dostanete vynadáno, že tenhle prášek nemá dostatek magických ingrediencí a jogurt není dost BIO.

Podobné problémy řeší i operátor, který má vychystat dle předem daného seznamu různé druhy různého zboží. Situaci mu dokáže výrazně zjednodušit technologie Pick by Light, která ho navádí pomocí světelných signálů rozsvícených u té správné pozice se správným výrobkem. Vhodné je také doplnění o displeje zobrazující požadovaný počet kusů, jenž je možný v případě potřeby upravit. Veškeré informace o tom, jaké světlo a kdy rozsvítit, jsou dodávány a následně předávány zpět do WMS systému zajišťujícího trvalou kontrolu nad probíhajícími operacemi a vysokou efektivitu.

Další pokročilou technologií je také tzv. Pick by Voice vhodný především pro oblast nápojového průmyslu a drogérie. Příkazy k vychystání v tomto případě nejsou předávány v papírové podobě, ale komunikace se systémem probíhá v přirozeném jazyce formou rozhovoru. Operátor je vybaven sluchátky s mikrofonem a při vyskladňování se řídí příkazy, jež slyší ve sluchátkách a operace potvrzuje předem danou odpovědí, případně přečtením kontrolních číslic z identifikačního čárového kódu manipulační jednotky. Operátor tak vede pouze dialog ve svém přirozeném jazyce a nemusí se učit nic nového.

Eliminace chyb kontrolou

Přirozenou lidskou schopnost chybovat je možné eliminovat zavedením technologických prostředků, jež jsou schopné podle předem definovaných metrik zkontrolovat prakticky jakoukoliv provedenou operaci.

Při manipulaci s větším počtem jednoznačně identifikovatelných objektů (např. krabic nebo palet) je možné použít stacionárních skenovacích nebo kamerových systémů. Ty jsou schopné v minimálním čase zjistit potřebné údaje ze všech identifikačních znaků a předat je ke zpracování informačnímu systému. Ten je na základě předem stanovených pravidel vyhodnotí a může pak provést další návazné akce (např. přesun pomocí automatické manipulační techniky) nebo pouze zaznamená úspěšné provedení transakce.

V případech, kdy nelze každou manipulační jednotku jednoznačně identifikovat, je možné provádět kontrolu na celkovou váhu připraveného balení. WMS systém je schopen dodat informace o tom, k jaké zakázce dodávka patří, co je jejím obsahem a jaká by měla být celková váha. Automatické vážní systémy na konci expedičního procesu tento údaj potvrdí nebo vyvrátí a v případě pozitivního výsledku je možné například vytisknout etiketu používané přepravní služby a balík odeslat se všemi náležitostmi. Kontrolní mechanismy tak vedou k eliminaci chybné expedice a také zjednodušují návazné procesy.

Jak na to?

Výčet výše uvedených možností určitě není konečný, ale představuje několik zajímavých cest, jak za pomoci nejnovějších technologických prostředků znovu postoupit dál a vylepšit stávající fungující procesy. Ne každý je však použitelný všude, proto buďte zvědaví, zajímejte se o nové technologie a přemýšlejte nad tím, jak je využít právě ve vašem skladu. Zjistěte si, jak “to” vlastně funguje, nechte si “to” ukázat naživo nebo si o “tom” jenom přijeďte popovídat na jeden z našich seminářů. Cesta k inteligentnímu skladu je otevřená, stačí jen vykročit.