Automobilový průmysl a technologie hlasového vychystávání Vocollect

Reengineering systému SAP pro Matador
5.12.2011
Úloha MES při vstřikování plastů
5.12.2011

Udržení štíhlého dodavatelského řetězce nejen v automobilovém průmyslu je základním imperativem dnešní nelehké ekonomické situace. Schopnost včas reagovat na rychle se měnící požadavky trhu jsou hlavními kritérii pro úspěch v podnikání, ne-li pro přežití, přičemž zajištění dostupnosti vašich výrobků v pravý čas a ve správném (minimálním přesto dostatečném) množství je hlavní hnací silou všech změn. Jedině tak budou vaše procesy dostatečně rychlé a spolehlivé, abyste si udrželi konkurenceschopné postavení v rámci celého dodavatelského řetězce.

V rámci neustálých změn musí být všechny časy optimalizovány s taktem výroby tak, aby všechny díly a součástky byly „ve správném množství, ve správném čase, na správném místě“, ale zároveň musí tyto procesy zajistit plynulou výrobu a také optimalizovat vaše náklady. Tato, někdy křehká, rovnováha představuje neustálou výzvu pro všechny manažery nejen v automobilovém průmyslu.

Aby vaše procesy byly dostatečně rychlé a pružné, je potřeba věnovat maximální pozornost již samotnému návrhu jednotlivých procesů s cílem udržení nebo zlepšení úrovně poskytovaných služeb. Výrobci mají jasné strategické poslání: udržovat a rozvíjet nákladově efektivní podporu pro konečného zákazníka. Řešení Vocollect je nejkomplexnější řešení, pomocí kterého lze v automobilovém průmyslu úspěšně čelit uvedeným problémům. Bez ohledu na to, na které úrovni dodavatelského řetězce se pohybujete, vám řešení Vocollectmůže nabídnout přesně to, co potřebujete, abyste zlepšili své podnikové procesy.

Firma GATC dodává a implementuje řešení Vocollect pro zákazníky v České a Slovenské republice. Technologie hlasového vychystávání je řešení, které zajistí vašim pracovníkům „volné ruce i oči“, protože zapojuje do pracovního procesu sluch a řeč jako plnohodnotnou formu strukturované komunikace s nadřazenými systémy typu ERP resp. WMS.

Základním principem systému Vocollect je převod logistických pokynů na hlasovou navigaci, přenos této informace do sluchátek příslušného pracovníka a zpětné potvrzení provedených kroků do informačního systému pomocí systému rozpoznávání hlasu. Výsledkem je, že obsluha má volné ruce pro manipulaci se zbožím, čímž dramaticky vzrůstá produktivita a přesnost systému.

Hlavní benefity technologie Vocollect

  • Maximalizace kvality vyřízení/plněníobjednávek

Uživatelé řešení Vocollect Voice zlepšili úroveň kvality vyřízených objednávek na více než 99,99 %.

  • Zlepšení produktivity práce

Vocollect Voice pomáhá pracovníkům zvýšit produktivitu tím, že odstraní zbytečné pohyby běžné v systémech s využitím RF terminálů.

  • Ochrana investic

Zákazníci/uživatelé systému Vocollect obvykle dosahují návratnosti investic na pořízení a implementaci v rozmezí od devíti do dvanácti měsíců, ale není výjimkou návratnost investic (ROI) během šesti měsíců. Zákazníci v automobilovém průmyslu, kteří používají technologii Vocollect Voice: Ford, GM, Nissan, Subaru, Norauto.

Případová studie: Pep Boys

Firma Pep Boys – Manny, Moe & Jack je přední maloobchodní řetězec prodejen s náhradními díly a autoservisů s 593 obchody a více než 6 000 servisů ve Spojených státech a s celkovým obratem 2,1 miliardy dolarů. Protože kritickým faktorem pro úspěch společnosti Pep Boys je udržení vysoké efektivity skladových operací, rozhodlo se vedení firmy nasadit řešení hlasem řízené skladové operace – Vocollect Voice. Pep Boys dodává více než 75 milionů položek ročně do 593 obchodů z centrálních skladů s rozlohou 170 000 m2 v Atlantě, New Yorku, Indianapolis, Dallasu a San Bernardinu. Klíčovými prvky pro celkové hospodaření firmy Pep Boys je zajištění dostupnosti všech položek při minimalizaci zásob – i malá změna těchto dvou faktorů má výrazný dopad na celkové finanční výsledky firmy. Před implementací hlasem řízených skladových operací používali řadu jiných technologií včetně RF terminálů napojených na Warehouse Management System (WMS).

Pep Boys zahájil dvouměsíční pilotní projekt, jehož hlavním úkolem bylo získat relevantní porovnání produktivity práce a přesnosti vychystávání objednávek pro technologie klasických RF terminálů a Vocollect Voice, a aby bylo možné posoudit návratnost investic. Vedení firmy získalo výrazně lepší výsledek, než očekávalo, a během pilotního projektu rozhodlo o okamžitém nasazení této technologie do všech skladů. “Implementace byla bezproblémová a naši operátoři byli schopni pracovat s novým systémem okamžitě”, říká John Moreau, distribution manager Pep Boys. “Jediné, co museli operátoři udělat na začátku, bylo absolvovat jednohodinové zaškolení a naučit systém rozpoznat jejich konkrétní hlas.”

Výsledek: plná návratnost investic za šest měsíců

Výsledky nasazení systému Vocollect byly neoddiskutovatelné. Během pouhých šesti měsíců se firmě vrátily veškeré investice, a to díky jednoznačně prokázanému navýšení produktivity o 16–21 % oproti předchozím technologiím. Přesnost vychystávání se zvýšila o 0,5 procentního bodu, což také vedlo ke snížení nákladů. Tyto úspory a zlepšení přinesly firmě Pep Boys roční úspory přes 3 000 000 dolarů! Pep Boys dále snížil čas nutný na zaškolení nových pracovníků o 50 %. Pracovníci ve skladu dále získali schopnost vychystávat několik objednávek současně a třeba i v obráceném pořadí bez snížení kvality vychystávání. Na základě této úspěšné implementace plánuje vedení Pep Boys nasadit technologii Vocollect i do dalších oblastí v rámci distribučních center a také v návazných oblastech, a to včetně aplikací na manipulační techniku pro paletovou logistiku.

  • Cíle – zvýšení přesnosti, zlepšení produktivity práce, zlepšení bezpečnosti práce, minimalizace času na zaškolení nových pracovníků.
  • Aplikace – vychystávání objednávek.
  • Technologie – Vocollect SR & SRX Series Headsets,Vocollect Talkman® T2 and T5 Mobile Computing Devices.
  • Výsledky – zvýšená přesnost objednávek na 99,46 %, zvýšená produktivita práce o 12 %, snížený čas na zaškolení o 50 %.
  • ROI – návratnosti investic za 6 měsíců, zdokumentované úspory 3 000 000 USD ročně.