Analogie řízení výroby s pohybem lidského těla

Jednoduchá automatizace – přímá cesta k zefektivnění vašich skladových procesů
5.12.2011
IT – základní předpoklad pro Nový logistický koncept ve Škoda Auto
5.12.2011

Výrobní společnosti fungují proto, aby vytvářely zisk. Aby výroba generovala zisk, musí být efektivně poskládána a naplánována. Výrobní plán tedy musí reflektovat termíny zakázek, dostupnost materiálu, zdrojů, obsluh atd. Zároveň musí být schopen delšího pohledu do budoucnosti s možností testování variant či optimalizace. Tyto schopnosti však současné podnikové (ERP) systémy ve většině případů nenabízejí.

ERP, APS, MES

V dnešní době neustálého rozvoje informačních systémů snad již nenajdeme výrobní společnost, která by nepoužívala právě informační systém ERP. Ten se stal absolutní podmínkou pro fungování větších výrobních společností. Vývoj ERP však pochází z dob devadesátých let, kdy byly se svými algoritmy výpočtů a transakční logikou designovány pro statistiku, výkaznictví a informativní službu managementu společnosti. Nejsou tedy ze své podstaty předurčeny pro detailní plánování do budoucnosti. Na tento jejich nedostatek přicházíme právě ve chvíli nutnosti detailního plánování výroby, tzn. výpočtu tisíce parametrů a variant plánu do budoucnosti. Na trhu IT systémů ale existují specializované systémy pro detailní plánování výroby (APS) a systémy pro sběr dat z výroby (MES). Tyto systémy na jedné straně respektují a kalkulují se všemi omezeními a podmínkami, které mohou ve výrobě nastat, a na straně druhé sbírají a podávají přesné informace o aktuálním stavu výroby, a to jak z hlediska vyrobených kusů, tak i z pohledu prostojů, zpoždění a efektivity výroby.

Proč není ERP systém vhodný pro plánování výroby?

ERP lze symbolicky přirovnat k fungování lidského těla a jeho mozku. Takzvaný Velký mozek (latinsky Cerebrum) funguje jako ERP systém. Slouží pro zpracování veškerých dat o okolním světě člověka a tyto data vyhodnocuje (stejně jako to dělá ERP). Jedná se o centrum pro všechny procesy z minulosti a pro jejich souhrnné zobrazení. Velký mozek není předurčen pro řízení například pohybu svalového aparátu lidského těla. K tomuto účelu slouží tzv. Mezimozek (latinsky Diencephalon). Ten neustále dostává informace z Velkého mozku, propočítává a vysílá ideální impulzy (nervy) svalovému aparátu pro co nejefektivnější pohyb těla. Zde se přesně nabízí srovnání s funkcí APS. APS systém stejně jako Diencephalon provádí tisíce detailních výpočtů s respektováním všech okolních podmínek pro naplánování co nejideálnějšího pohybu – výroby!

Kdybychom v této analogii s lidským tělem postupovali dále, tak lidské nervy, které přenášejí zpětné informace o uskutečněném pohybu a nových okolních podmínkách, by se daly přirovnat k systému MES. Lidské kosti, svaly a šlachy jsou poté výkonnou částí příkazů mozku a v přirovnání k výrobě se tak jedná o stroje, nástroje a obsluhu.

V mnoha výrobních společnostech nejen v České republice však pro plánování složitých výrob a sběr informací stále používají ERP. Bohužel detailní plán je pak vytvářen složitým způsobem za použití např. tabulkových procesorů (MS Excel). Úloha tzv. Mezimozku je tedy suplována nevhodným nástrojem a plánovač tráví svůj drahocenný čas přepisováním, kontrolou a orientací v desítkách tabulek a verzí. Možnosti vytváření variant plánu či dokonce optimalizace jsou pak jen zbožným přáním.

APS systém = odpovídající nástroj pro plánovače

Zkusme se tedy inspirovat vlastní dokonalou anatomií těla a použijme pro plánování výroby APS systém, stejně tak jako denně používáme náš Mezimozek. Dejme kvalifikovanému plánovači k jeho náročné pozici odpovídající nástroj.