Plánování výroby s pokročilým APS systémem ASPROVA

Náskok díky technice
7.12.2010
Implementace SAP ERP pomocí projektové metodologie ASAP Focus
7.12.2010

Výrobní firmy, strojařské závody, automobiloví dodavatelé. Pro všechny tyto společnosti je alfou i omegou úspěchu jejich výrobní proces. Jestliže je výroba správně naplánována a řízena, společnosti vyrábějí přesně, včas a efektivně, pak jsou oceňovány nejen jejich zákazníky, ale i majiteli a investory. Aby tyto společnosti správně rozvrhly výrobní proces, potřebují v dnešní turbulentní době plné změn inteligentní nástroj, který dokáže rychle a přesně výrobu naplánovat a zároveň rychle reagovat na změny. Takovým systémem je nástroj pro kapacitní plánování výroby – ASPROVA.

APS (Advanced planning and scheduling) systém Asprova zajišťuje komplexní optimalizaci výroby a řízení podniku v rozsahu od krátkodobého až po dlouhodobé plánování. Asprova vychází z konceptu plánování na základě nauk o štíhlé výrobě s cílem eliminovat plýtvání. To znamená výrobu správných dílů ve správném čase a množství za optimálního použití konkrétních zdrojů.

APS systém poskytuje uživateli nástroj pro plánování výroby a poskytuje aktuální a přesné informace o efektivitě výroby. Včetně vizualizace podmínek ve výrobě (generování přesných informací o výrobě a všech omezení, které v ní mohou nastat). Umožňuje tak provádět správná rozhodnutí v reálném čase a velmi rychle. Asprova zároveň podporuje štíhlé principy obsažené v Toyota Production System (TPS), jako jsou: JIT, KANBAN, leveling požadavků na výrobu (Heijunka), apod.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU ASPROVA

APS systémy buďto fungují na 100%, nebo nefungují vůbec. Jestliže má být takový systém používán, musí mít důvěru svých uživatelů. V opačném případě se obsluha opět vrátí k „papírovým“ pomůckám a celá implementace nového systému je odsouzena k nezdaru.

Aby v případě implementace APS systému byla zajištěna 100% funkčnost, přichází Asprova s třemi základními vlastnostmi, které dle japonských nauk o kaizenu (malých krůčcích vedoucích k cíli) poskytují uživateli jistotu robustního systému.

1. Unikátní uživatelské rozhraní a správa dat

Základním stavebním kamenem každého plánu jsou data (kmenová data, postupy, objednávky). V případě APS systému je životně důležité, aby bylo možné rychle a jednoduše data v systému spravovat. Asprova poskytuje uživateli unikátní rozhraní podobné tabulkovému procesoru (excel) s rychlou a jednoduchou správou dat.

 • Možnosti použití funkcí jako v excelu (search, replace, undo, redo)
 • Jednoduché třídění dvojklikem plus filtrování
 • Možnost vložení a kopírování přímo z excelu, nebo textového souboru
 • Možnost volby zobrazených buněk nebo vytváření vlastních tabulek
 • Možnost zobrazení hierarchie objednávek a produktů

2. Rychlost plánování a plánovací logika

Asprova disponuje multifunkčním, vysoce výkonným a ultra rychlým plánovacím algoritmem, který používá více než 1 400 výrobních závodů celosvětově. Zohledňuje unikátní požadavky na plánování výroby zákazníků z oblasti diskrétní i procesní výroby od výroby kusové až po výrobu velkosériovou. Asprova plánuje se všemi okrajovými podmínkami (kapacita strojů, dostupnost nástrojů a přípravků, kapacita i kvalifikace pracovníků, kapacita skladů atd.). Asprova rovněž plně integruje informace o plánování prodeje, zásobách a nákupu.

Vysoká úroveň flexibility umožňuje komplexní možnosti nastavení a uživatelskou definici podmínek pro plánovací algoritmus, včetně možnosti použití několika plánovacích přístupů (dopřené, zpětné) v jednom plánovacím cyklu. Možnosti úprav podobné možnostem nastavování „maker“ v MS excelu. Není tak zapotřebí speciální znalosti, nebo nutnosti externího programování.

3. Jednoduchá integrace na okolní systémy (ERP, MES, apod.)

Asprova umožňuje jednoduché nastavení rozhraní na externí systémy. Používá OLE DB standardy, které podporují např. databáze MS SQL server, Oracle nebo MS access s možností napojení na .txt a .csv soubory. Asprova obsahuje rovněž grafický integrační nástroj, ve kterém je možné nastavit veškeré potřebné vazby s okolním prostředím:

 • Možnost výběru polí pro export a import
 • Možnost diferenciálního importu a exportu
 • Individuální nastavení pro každou tabulku
 • Možnost integrace s různými zdroji dat (např. ERP systém a txt soubor)

Systém Asprova je certifikován pro integraci s nejvýznamnějšími výrobci ERP systémů, jako jsou např. SAP, Microsoft Dynamics, IBM, QAD apod.

NEVĚŘÍTE, ŽE APS SYSTÉM MŮŽE POMOCI S PLÁNOVÁNÍM I VÁM?

Kontaktujte nás a my vám v několika krocích představíme výhody a přínosy systému APS:

 • Představení Asprovy a základní ukázka plánování
 • Poskytnutí bezplatné testovací verze včetně předdefinovaných plánovacích scénářů
 • Vytvoření a prezentace reálného plánu na datech zákazníka (vytvoření prototypu)

Více informací o plánovacím systému Asprova naleznete na: www.asprova.cz, Petr Šilhánek, Asprova Sales Manager, tel. 602 120 176