Implementace SAP ERP pomocí projektové metodologie ASAP Focus

Plánování výroby s pokročilým APS systémem ASPROVA
7.12.2010
Miroslav Zahradník
Informační systém je tak kvalitní, jak kvalitní jsou data, která do něj vstupují
7.12.2010

Společnost Aimtec dodává projekty implementace SAP ERP (SappyCar a SappyManufacturing) za pomocí projektové metodologie ASAP Focus, která je navržena specificky pro bezpečnou, předvídatelnou a cenově zajímavou implementaci řešení založených na SAP Best Practices. Tento přístup umožňuje dodávat nejvyšší na trhu dostupnou kvalitu a funkční rozsah v podobě systému SAP ERP velice rychle, za nízkou cenu a s minimálním úsilím vynaloženým zákazníkem.

HLAVNÍ PILÍŘE FIXNÍ ROZSAH, ČAS A CENA

Zákazníci z řad menších a středních výrobních společností (SME) očekávají při přechodu na nový informační systém stejný rozsah funkčnosti jako velké firmy. Ovšem za výrazně nižší cenu a kratší čas. Nízké a pevně stanovené ceny se dosahuje použitím odvětvové šablony Sappy, která pro daný segment definuje jasně specifikované procesy (typicky 200-300 procesů). Za tímto výběrem ale stojí přes 10 000 otestovaných procesů a postupů, kterými Aimtec disponuje a používá je pro vysoce specifické požadavky.

Standardní rámec zahrnuje kompletní podnikovou agendu – Účetnictví a Controlling, Evidence majetku, Mzdy a personalistika, Prodej a distribuce, Výroba a plánování, výroby, Nákup a plánování nákupu, Interní logistika, Řízení projektů, Řízení kvality a Servis a údržba.

Má-li být projekt jako celek úspěšný, musí být úspěšní i jednotliví uživatelé, a to co možná nejdříve. Pouze v případě, že velice brzo po začátku projektu vidí konkrétní výsledky ve své oblasti, mají chuť v projektu pokračovat a neustále se zlepšovat a i po skončení projektu hledat cesty, jak dál nového systému využít pro zefektivnění své práce.

STANDARD VS. MODIFIKACE

Odvětvová šablona Sappy obsahuje doporučenou strukturu a popis procesů pro odvětví, tj. postupy, které jsou v daném datasegmentu obvyklé a běžné. Konkurenční výhody každé firmy představují ale postupy, které nejsou běžné. Proto při vypracování analýzy odpovědní uživatelé validují jednotlivé procesy a definují odlišnosti své firmy od standardu.

Praxe ukazuje, že standard odvětvové šablony pokrývá minimálně 80 % cílové funkčnosti. Do 20 % rozsahu projektu je pak specifické nastavení pro konkrétní firmu, které podporuje a posiluje její konkurenční postavení na trhu.

Použití šablony umožňuje rychlé vypracování úvodní analýzy s vysokou mírou detailu. Ověřené řešení popsané v šabloně zároveň zaručuje hladkou spolupráci mezi odděleními firmy a moduly SAP i pro komplikované procesy (plánování, řízené skladování, obalové hospodářství). Výsledkem je pak fungující celek respektující dílčí specifika.

ITERATIVNÍ DODÁVKA

Častá obava SME firem spočívá v tom, že každá chyba při výběru informačního systému a při následné definici projektu bude mít fatální dopady na fungování firmy po mnoho dalších let.

Projektová metodologie společnosti Aimtec je postavená na postupném sbližování očekávání dodavatele a odběratele. Zákazník tak nemusí na začátku projektu, v době, kdy se s možnostmi nového systému teprve seznamuje, vše detailně definovat. Místo toho dostanou uživatelé k testování již nastavený systém se svými důvěrně známými daty. Díky tomu se v systému rychleji zorientují a mohou připomínkovat nastavené procesy.

PROCESNÍ PŘÍSTUP

Podrobný rozpad projektu na jednotlivé podnikové procesy v ověřené struktuře umožňuje dodržet časové termíny i v případě neočekávaných okolností. Seznam procesů slouží také ke stanovení přesné odpovědnosti za jednotlivé procesy na straně Aimtec i zákazníka. To umožňuje efektivní řízení a kontrolu práce projektového týmu a v konečném důsledku realizaci projektu v daném termínu, rozsahu a tedy i ceně.