Heijunka – vyhlazená výroba bez extrémních zatížení

Aleven postaví továrnu na automobilové díly
30.11.2010
Náskok díky technice
7.12.2010

Dnes neexistuje firma, ve které nenarazíte na oddělení Lean specialistů, kteří mají jednoduchý úkol. Odhalit ztráty, narovnat výrobu, zjednodušit procesy, zavést nebo lépe řečeno nasadit lidem do hlavy principy štíhlé výroby. Jsou neustále slyšet termíny jako Lean manufacturing, Kaizen, Toyota production system, Heijunka.

Avšak tento proud metodologií a postupů ze země vycházejícího slunce dělí evropský kontinent na dvě poloviny. Jedni tomuto učení věří a napodobují, jak mohou, a druzí jsou jeho zapřisáhlí odpůrci. Nabízí se otázka, proč bychom měli věřit tomu, co funguje někde v Japonsku? Co je na TPS tak úžasného? Vždyť německá auta jsou dnes kvalitou a spolehlivostí srovnatelná s Japonskými? Kde je tedy rozdíl? Rozdíl je v ceně! Japonská auta koupíme v Evropě levněji než místní, ale například evropská auta se v Japonsku neprodávají. Nedokážou konkurovat domácím v kombinaci kvalita a cena. Japonci dokážou vyrábět s daleko nižšími náklady než my. A k tomu si ještě připočtěme, že vstupy do výroby jsou v Japonsku dražší než v Evropě. Prostě pracovní síla, energie, doprava, pozemky, dokonce i suroviny jsou mnohem dražší. Jak to ksakru dělají? Mají vyšší produktivitu, nižší ztráty, nepředstavitelnou kvalitu a umějí se pořád zlepšovat. Obrovská domácí konkurence je drží neustále pod tlakem. Máme štěstí, že tam nemusíme žít nebo pracovat.

Co by řekl rodilý Japonec, kdyby dostal za úkol proběhnout místní výrobní haly. Kolikrát by řekl, děláte to stejně jako my, děláte to lépe než my, nebo pro vaši výrobu se TPS vůbec nehodí? Představuji si ho v rozkročeném postoji, v mírném záklonu, mlčícího, s lehkým úsměvem na tváři.

Abychom se vyhnuli polemikám, zda TPS ano či ne, zaměříme se na oblast hromadné výroby, kde se o výhodnosti TPS již nediskutuje. Takovým příkladem může být linka pro finální montáž. Jak často slýcháte, výroba prostě musí umět reagovat na výkyvy zákaznické poptávky, musíte si poradit s tím, že jeden týden zákazník chce 200, druhý 800. Musíme být flexibilní a zaměřeni na zákazníka. Nemůžeme si dovolit nedodat to, co po nás chtějí. A vy pak měníte plán, organizujete přesčasy a lidé dělají chyby, plní se sklady. Lékem je Heijunka.

PROČ HEIJUNKA

Heijunka je plánovací tabule, na které se podle určitého pravidla roztřiďují kanbanové karty do hodinových nebo ½ hodinových okének a vzniká dílenský plán výroby pro jednotlivé směny. Druhý skrytý význam slova Heijunka je vyrovnání, zrovnoměrnění, vyhlazení výroby. To znamená vyrábět stabilní množství v průběhu týdne s vyrovnaným mixem výrobků. A právě toto vyhlazení je jeden z klíčových prvků štíhlé výroby. Je to cesta k dosažení stability. Pokud výroba produkuje velké výrobní dávky, roste riziko, že původní výrobní plán nebude dodržen. Při prvním výpadku dochází ke skluzu a nedaleko je okamžik, kdy se musí vytvořit plán nový, protože právě teď chybí výrobky, které se mají expedovat. Nový plán výroby znamená přerušení výroby, stažení nepotřebných dílů a navezení nových. Zvýšenou manipulací dochází k chybám, hledají se díly, nebo některé i chybí, a opět vzniká nový plán. Navyšují se sklady, přibývají manipulace se zásobami, neplní se plán, klesá produktivita, snižuje se kvalita, stroje stojí a vznikají ztráty. Závěr zní, Kanban je nanic.

Stabilita pomocí Heijunky znamená pracovat s delší předpovědí poptávky. Ta se ještě vynásobí koeficientem stability předpovědi a plánovaná výroba se rovnoměrně rozprostře do celého období. Stanoví se průměrné vyráběné množství na den a výrobky se podle určitých pravidel zkombinují do výrobkového mixu. Nakonec se plán pro každou linky setřídí do předem vymyšleného a ověřeného pořadí. Takto sestavený plán se porovná se zásobami dílů, zkontrolují se kanbanové okruhy, zda odpovídají průměrnému a maximálnímu vyráběnému množství, a provedou se patřičné korekce. Plán stačí setřídit v rámci dne nebo hodiny a je hotov. Každý den se vyhodnocuje plnění plánu a porovnává se s aktuální předpovědí. Při správně vyhlazeném plánu se drží původní plán i při změnách předpovědi zákazníka a i při krátkodobém neplnění a výpadku inky. Vyhlazení plánu má blahodárné účinky nejenom na výrobu, logistiku, na přípravné a podpůrné práce, ale dosáhne až na dodavatele.

JAK NA TO

Pro toho, kdo hledá další informace, je zbytečné připomínat, že informace se dají jednoduše „vygooglit“. Těm, kteří chtějí poradit a nevěří místním poradcům, dokážeme zajistit konzultaci s japonským praktikem. Pokud hledáte SW aplikaci pro podporu zavádění štíhlé výroby s funkcemi, tvorbu rovnoměrného plánu pro sériové, malosériové i náhradní díly, synchronizaci předmontáže s montáží, výpočet a aktualizaci kanbanových okruhů pro předvýrobu i pro nakupované komponenty, monitorování aktuálního stavu výroby a jeho zobrazení na LCD panelu přímo ve výrobě, hledejte DCIx nebo kontaktujte Aimtec.