Vývoj řešení na míru

AIMagazine 11
1.9.2008
AIMagazine 12
1.1.2009

Mezinárodní společnost Mercedes-Benz technology (MBtech) se sídlem v německém Sindelfingenu představuje významnou inženýrskou a konzultační firmu v automobilovém průmyslu, která kromě Evropy působí rovněž v Severní Americe a Asii. MBtech má své pobočky také v České republice, konkrétně v Praze (založena v roce 1996), Plzni (2002) a Mladé Boleslavi (2007).

Hlavní oblastí zájmu české pobočky MBtech Bohemia s.r.o. je poskytování inženýrských služeb, především v oblasti CAD konstrukce, vytváření objemových a plošných modelů, výkresů a provádění FEM výpočtů.

Společnost MBtech Bohemia používá pro detailní vedení a sledování průběhu projektů a evidenci docházky vlastní systém, který byl vyvinut speciálně pro potřeby firmy. S narůstajícím objemem zakázek v české pobočce v Praze však docházelo ke špatné orientaci v informačním systému a zaměstnanci začali příliš často narážet na různá omezení, která jim tento systém kladl. Týmoví vedoucí proto museli trávit značnou část své pracovní doby tím, že pracně zpracovávali reporty o průběhu projektů, na kterých jejich zaměstnanci pracovali. Proto se v MBtech Bohemia rozhodli vybrat partnera, se kterým by společně zlepšili a odstranili vznikající nedostatky a nekorektnost systémových dat. Jako nejlepší byla nakonec vybrána společnost Aimtec, která převzala vývoj vlastní aplikace, kde realizovala změny podle požadavků společnosti MBtech Bohemia. Nová verze aplikace vedla k výraznému zlepšení přehlednosti současného systému a ušetřila čas pracovníků společnosti stráveného nad administrativními úkoly.